Upravljanje ogrevalnih sistemov in kotlovnic

Upravljanje ogrevalnih sistemov in kotlovnic

Upravljanje ogrevalnih sistemov in kotlovnic

Upravljanje ogrevalnih sistemov in kotlovnic

Učinkovita in aktivna podpora

ZANESLJIV UPRAVITELJ

V svojih vrstah imamo usposobljeni kader, ki je kos najzahtevnejših tehnološkim rešitvam na tem področju. Redno analiziramo stanje in svetujemo pri posegih.

Upravljanje ogrevanja in kotlovnic

ZA OPTIMALEN IZKORISTEK ENERGENTOV

Nadzor in vzdrževanje

Nadzorujemo regulacijske in krmilne sisteme. Nudimo tekoče vzdrževanje in odpravljanje napak, stanje ogrevalnih sistemov redno analiziramo. Še posebej dajemo poudarek na načrtovanju in izvajanju investicijskega vzdrževanja ogrevalnih sistemov.

Letni preventivni pregledi

Uvajanje tehničnih izboljšav

Uvajanje optimizacij in svetovanje

Dežurstvo v času kurilne sezone

V času kurilne sezone zagotavljamo neprekinjeno dežurstvo 24 ur na dan tekom celotne kurilne sezone. Izvajamo odčitavanje merilnih naprav in ustrezno ukrepamo na podlagi odčitanih parametrov. Prilagajamo kurilne sisteme vremenskim razmeram, kjer avtomatika tega ne omogoča.

Skrb za nabavo energenta

24 urna podpora

Letna poročila in vodenje arhiva

Redno pripravljamo in izvajamo dolgoročne investicijske načrte za korenitejše in sistematične prenove vseh ogrevalnih sistemov v upravljanju.

Pregled referenc

Strokovnost in izkušnje

ZA OKOLJE IN PROSTOR

Lendava in okolica

Ogrevalni sistemi izven Lendave večinoma uporabljajo za energent kurilno olje, medtem ko v samem mestu ogrevamo večstanovanjske stavbe z geotermalno energijo. Dobavitelj geotermalne energije je podjetje PETROL GEOTERM d.o.o. (* prej Nafta Geoterm d.o.o. Lendava).

Upravljanje kotlovnic

Nadzor kurilnih in dimovodnih naprav, določanje režima ogrevanja, nastavitve avtomatike in regulacije ter nabava energenta za vse kotlovnice, kjer ogrevamo na kurilno olje.

Skrb za okolje in prostor

Upravljanje kotlovnic je zaradi dotrajanosti ogrevalnih, regulacijskih in krmilnih sistemov izjemno zahtevno. Redno analizriamo in skrbimo za prenovo kotlovnic, toplovodov in regulacijskih toplotnih podpostaj. Na ta način smo se vključili v prizadevanja lokalne skupnosti za učinkovito in racionalno rabo energije.

Aktivno poslovanje

Veliko ogrevalnih in toplovodnih sistemov danes ne upošteva priporočila glede učinkovite rabe energije in nenehnega varčevanja pri porabi energenta. Aktivno in po svojim močeh se trudimo, da tudi te sisteme spravimo v sprejemljivejše pogoje glede porabe in izkoristka dobavljenega energenta.

Ste pripravljeni sodelovati?

SVETOVANJE IN USMERJANJE

Vaše ime ali naziv podjetja

Elektronski naslov

Vaše sporočilo * omejeno na 250 znakov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Vaše podatke bomo uporabili zato, da bomo lahko odgovorili na vašo zahtevo.

Obdelava in uporaba vaših podatkov temeljita na zakonskih določilih, ki upravičujejo take postopke z utemeljitvijo, da so potrebni za obdelavo vaše zahteve. Več informacij o tem, kako se vaše osebne podatke obdeluje, najdete tukaj.

Glavna ulica 73, SI-9220 Lendava

2018 - 2019, SP Lendava d. o. o., vse pravice pridržane
Designed by tronlab