Sistem za spremljanje in optimizacijo rabe energije in vode v večstanovanjskih stavbah (iEnergy)

V okviru projekta bomo razvili inteligentno platformo za monitoring in optimizacijo porabe vode, plina, toplote in električne energije v večstanovanjskih stavbah (iEnergy). Vključevala bo funkcijske module za agregacijo masovnih podatkov o obratovanju stavb, modul za monitoring in analitiko porabe ter modul za interaktivno upravljanje s porabo. Rešitev je osnovana na najnovejših raziskavah na področju BEMS sistemov, njena ključna lastnost pa je, da se namesto na samo delovanje stavbe, osredotoča na največje porabnike v stavbah – ljudi. Platforma bo s svojo napredno analitiko v veliko pomoč uporabnikom in dobaviteljem vode in energije pri zaznavanju izgub na inštalaciji. Uvedba energijsko varčnejšega koncentratorja z direktno priključitvijo na števec/delilnik in neprestano oddaljeno spremljanje njihovega delovanja bo olajšalo sam proces vzdrževanja ter vplivalo na prihajajočo zakonodajo o podaljšanju uporabne dobe števcev/delilnikov.

Skupna vrednost projekta: 1.837.503,19 EUR

Višina sofinanciranja: 997.958,31 EUR

Konzorcijski partnerji:

  • Imagine d.o.o.
  • SP Lendava d.o.o.
  • EMAZING d.o.o.
  • LOOP SKUPINA, d.o.o.
  • RIS INŽENIRING d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za »okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti« (JR DEMO PILOTI NOO).

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.