Se ukvarjate s projektom, pri katerem Vam lahko pomagamo?

Pošljite povpraševanje

Obratovanje stavbe

Skrb za nemoteno uporabo stavbe kot celote in njenih skupnih delov za namene, katerim je namenjena.

 • Administrativna in pravna opravila
 • Organizacijska in finančna opravila
 • Izvršilna vloga

services-tabs-139154408

Vzdrževanje stavbe

Osredotočeni smo predvsem na pripravo in izvedbo dolgoročnih planov tekočega in investicijskega vzdrževanja za večstanovanjske stavbe ter za dotrajane ogrevalne sisteme in toplovode.

 • Obveščanje etažnih lastnikov
 • Tehnično strokovna opravila
 • Letna poročila in vodenje arhiva

services-tabs-139154408

 Funkcijska opravila

Organizacija čiščenja skupnih prostorov, okolice stavbe in hišniških opravil. Skrb za požarno varnost in izvajanje ukrepov za zaščito in reševanje.

 • Čiščenje in urejanje okolice
 • Hišniška opravila
 • Ukrepi za zaščito in podpora

services-tabs-139154408

Upravljanje ogrevanja in kotlovnic

V okviru svoje poslovne dejavnosti ponujamo upravljanje ogrevalnih sistemov in kotlovnic v večstanovansjkih stavbah.


Splošne dejavnosti

Nadzor in vzdrževanje

Nadzorujemo regulacijske in krmilne sisteme. Nudimo tekoče vzdrževanje in odpravljanje napak, stanje ogrevalnih sistemov redno analiziramo. Še posebej dajemo poudarek na načrtovanju in izvajanju investicijskega vzdrževanja ogrevalnih sistemov.

 • Letni preventivni pregledi
 • Uvajanje tehničnih izboljšav
 • Uvajanje optimizacij in svetovanje

Dežurstvo v času kurilne sezone

V času kurilne sezone zagotavljamo neprekinjeno dežurstvo 24 ur na dan tekom celotne kurilne sezone. Izvajamo odčitavanje merilnih naprav in ustrezno ukrepamo na podlagi odčitanih parametrov. Prilagajamo kurilne sisteme vremenskim razmeram, kjer avtomatika tega ne omogoča.

 • Skrb za nabavo energenta
 • 24 urna podpora
 • Letna poročila in vodenje arhiva

Redno pripravljamo in izvajamo dolgoročne investicijske načrte za korenitejše in sistematične prenove vseh ogrevalnih sistemov v upravljanju.

services-tabs-139154408

Certifikati odličnosti

Visoko kvaliteto opravljenih storitev izkazujejo tudi pridobljeni certifikati odličnosti.

Pošljite povpraševanje

Ste pripravljeni sodelovati z nami? Pošljite povpraševanje in v najkrajšem možnem času se bomo povezali z Vami.